Leerlingraad

Kinderen die mee mogen praten en meedenken over voorzieningen op het schoolplein, de inhoud van de gymles of de hoeveelheid huiswerk voor de vakken. Dat lijkt voorbehouden aan oudere leerlingen. Bij medezeggenschap van jonge kinderen denken veel volwassenen dat het onvermijdelijk uitdraait op het uiten van luxe verlangens. In de praktijk blijkt het tegendeel. Nadenken over de leerlingraad is nadenken over de rol van de leerlingen in onze school.

Wordt er echt geluisterd naar kinderen? Weten we eigenlijk wat ze bedoelen als ze het over “een goede school” hebben? Weten we echt wat hen motiveert en wat de wensen van de kinderen zijn? Waarom zullen we als volwassenen gaan proberen met “kinderogen” naar ons plein, het schoolgebouw, ons onderwijs te kijken als we het ook gewoon aan de kinderen kunnen vragen?

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429