Oudervereniging

Onze school kent een actieve oudervereniging. Doel van deze oudervereniging is de schakel te zijn tussen de ouders, leerkrachten, directie en kinderen. De oudervereniging werkt met werkgroepen.

De werkgroepen voor dit schooljaar zijn; Pietentocht/ sprookjestocht, Sinterklaas, Kerstviering, Smokkeltocht, Carnavals optocht, Pasen, Carnaval op school Een werkgroep bestaat uit leden van de oudervereniging en uit leerkrachten. Zij bekijken hoe een activiteit georganiseerd zal worden. Soms moeten bij de uitvoering van een activiteit een beroep doen op andere ouders van de school. Gelukkig kunnen we heel vaak op die extra steun rekenen.

Soms moeten bij de uitvoering van een activiteit een beroep doen op andere ouders van de school. Gelukkig kunnen we heel vaak op die extra steun rekenen. Om kostendekkend te kunnen werken vraagt de oudervereniging een financiële ouderbijdrage. Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage. U moet deze bijdrage niet betalen, maar natuurlijk komt die steun alle kinderen van onze school wel ten goede. Voor ouders met een minimuminkomen bestaat de mogelijkheid een bijdrage te ontvangen in de kosten van sociaal- culturele activiteiten. We denken hieraan schoolreisje, foto’s en het overblijven. U kunt dan terecht bij Stichting Leergeld, informatie hierover vindt u op www.leergeldparkstad.nl

We hebben voor het nieuwe schooljaar besloten om het schoolreisje uit de activiteiten te halen van de oudervereniging. Dit gaan de leerkrachten zelf regelen. De oudervereniging is daarom van plan om de vrijwillige ouderbijdrage voor komend schooljaar te verminderen. De bijdrage voor het oudste kind is €12,50. Voor ieder ander kind betaalt u €7,50. U kunt de ouderbijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL17RABO 0125 219474 t.n.v. Oudervereniging Rk Basisschool Steltloper o.v.v. naam en groep van de leerling.

Wilt u actief betrokken raken bij het schoolgebeuren op de Steltloper? Geef u dan op als bestuurslid tijdens de jaarvergadering of neem contact op met de directeur van de school.

Adres

Directeur van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade

Telefoon

045-5452429

E-mail

info.rkbssteltloper@movare.nl

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429