De leerkrachten van Unit 1, de groepen 1 en 2, volgen op dit moment een scholing van KIJK! 0-7 jarigen. Een praktisch hulpmiddel voor observeren en registreren van ontwikkeling van kinderen tot 7 jaar.

KIJK! is een werkwijze waarmee professionals de ontwikkeling in kaart gaan brengen, een aanbod ontwerpen en het effect monitoren.