Aanstaande vrijdag 13 april staken basisschoolleerkrachten uit Brabant en Limburg! De school is de hele dag dicht!

Hieronder nogmaals de reden:

De partijen van het PO-front, waar meerdere onderwijsbonden inzitten, tekenden een jaar geleden een manifest voor minder werkdruk en eerlijker salaris. Inmiddels ligt er een werkdrukakkoord van het PO-front met het kabinet, waardoor elke school volgend schooljaar een substantieel bedrag krijgt voor werkdrukverlichting. Het is aan de teams zelf om te bepalen hoe dit bedrag besteed moet worden op hun school! Wij maken ook al samen plannen voor deze besteding.

Op het gebied van salarissen komt de regering niet tegemoet aan de eis van 900 miljoen euro. Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werken in het basisonderwijs meer aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat huidige leraren een overstap maken naar bv het bedrijfsleven. Ook is het essentieel dat de instroom op de opleiding groter wordt om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.

Hopelijk steunt u ook vrijdag weer onze actie!