We hebben afscheid genomen dit schooljaar van drie collega’s. Juf Ria Halmans uit groep 1/2 en juf Ank Ploum uit groep 3 gaan met pensioen. Intern begeleider Janine Deckers gaat bovenschools bij Onderwijsstichting MOVARE aan de slag en gaat scholen en het bestuur ondersteunen in hun onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg.

Daarentegen komen juf Penny Leckebusch, juf Kim Haenen en juf Dineke Frissen vast in dienst op school. Juf Charlotte Notten-Wetzels wordt intern begeleider samen met u wel bekend, intern begeleider Natascha de Boer.