Beste ouders, verzorgers

In de bijlage vindt u een brief met informatie vanuit onze Onderwijsstichting Movare.
Daarnaast een brief over de mogelijkheid van bruikleen van een device.
Mocht u absoluut niet beschikken over een device dan kan er vanuit school voor gezorgd worden.
U kunt dan een mail sturen naar mij directie.rkbssteltloper@movare.nl. met een motivatie waarom u hiervoor de komende periode voor uw kind in aanmerking wil komen.
We gaan hier zeer zorgvuldig mee om en deze devices zijn in bruikleen voor de tijd dat de scholen gesloten zijn om het ‘online’ lesgeven mogelijk te maken.

Vandaag zijn we druk bezig geweest met alle voorbereidingen die nodig zijn om na de kerstvakantie in ieder geval twee weken , het ’thuisonderwijs’ mogelijk te maken.
In een vorig bericht heeft u al de link ontvangen waarmee kinderen voor de noodopvang opgegeven kunnen worden. Deze link geldt voor deze week tot en met vrijdagmorgen.
In de laatste week van de kerstvakantie ontvangt u de link via Parro voor opgave van kinderen vanaf 4 januari.
U ontvangt via Parro de informatie van uw leerkracht hoe het onderwijs vorm gegeven wordt na de vakantie.
Deze informatie komt ook op de website van onze school.
De huiswerkpakketjes voor na de vakantie kunnen worden opgehaald op school a.s. DONDERDAG 17 december tussen 9 en 10 uur.
Aangezien we niemand meer in de school mogen laten, worden deze uitgereikt door de leerkracht vanuit het raam van het klaslokaal waar uw kind zit.
Deze pakketjes zijn bedoeld voor NA de kerstvakantie, dus vanaf 4 januari.
Daarnaast wordt er ook online lesgegeven, de info. hierover ontvangt u op Parro via de groepsleerkracht.
De leerkrachten zijn vanaf 4 januari bereikbaar voor evt. vragen tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Wij vragen u dan ook om deze tijden aan te houden, vragen, berichten die na dit tijdstip komen zullen de volgende dag beantwoord worden.

Het is me allemaal wat…. en we zijn uiteraard niet blij met de situatie maar het is helaas even niet anders. Gezondheid nu voorop en er komen betere tijden !!
We proberen er in ieder geval het beste van te maken en hopen ook op uw medewerking.
Houd de Parro app goed in de gaten, we blijven u informeren over de voortgang.
Bij dringende vragen kunt u contact met mij opnemen via directie.rkbssteltloper@movare.nl.

Namens team Steltloper wens ik u fijne feestdagen en een goed 2021 toe!

vriendelijke groet,
Frank van Erve
directeur