Onderwijs

Wij vinden het belangrijk om uw kind boeiend en passend onderwijs te geven. Ontdek meer over ons onderwijsaanbod!

Boeiend

Omgeving, werkvormen en digitaal schoolbord

Niet alleen de leerkracht moet boeiend, opbrengstgericht en passend omgaan met zijn/haar lessen, ook de omgeving moet een uitdagende plek zijn waarin geleerd wordt.

Lees meer

Passend

Optimaal ontwikkelen

Passend onderwijs betekent letterlijk het onderwijs passend maken voor al onze leerlingen. Het streven is dat alle kinderen, ook uw kind, zich optimaal kan ontwikkelen.

Lees meer

Opbrengstgericht

Vordering systematisch volgen

Wij proberen planmatig te werken aan het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen.

Lees meer

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429