Processen

Aanbod

Uw kind besteedt veel tijd in onze klassen!

Niet alleen de leerkracht moet boeiend, opbrengstgericht en passend omgaan met zijn/haar lessen, ook de omgeving (lees: klaslokaal en gangen) moet een uitdagende plek zijn waarin geleerd wordt.

Lees meer

Mogelijkheden tot samenwerken, hoeken waarin gewerkt kan worden, reminders aan de muren, zelfstandig werkmateriaal en prikkelende kleurrijke klassen en gangen zijn allemaal manieren om leren te stimuleren bij kinderen. Ook professioneel leerkrachtgedrag en goed teamwerk tussen de leerkrachten hoort hierbij.

(Extra) ondersteuning

Zicht op ontwikkeling

Samenwerken staat op BS Steltloper centraal.

Door de heterogene samenstelling van leerlingen (bv. afkomst, religie, achtergrond, gezinssamenstelling) leren kinderen tolerant zijn, om te gaan met verschillen en respect te hebben voor deze verschillen. Dat gebeurt soms niet vanzelf!

Lees meer

Onze kinderen komen door samenwerkingsvormen en interactievormen met elkaar in contact. Hierin proberen wij in ieder geval veel te stimuleren dat kinderen ook samenwerken met andere kinderen en gebruik maken van onze gemengde populatie leerlingen.

Samenwerking

Didactisch handelen

Alle klassen zijn voorzien van een interactief digitaal schoolbord.

Ze zijn niet meer weg te denken uit ons aanbod! Via het digitale bord is het uitermate makkelijk om betekenisvol en boeiend onderwijs te geven, het biedt direct toegang tot lesmethodes en fimpjes, foto’s die de kinderen prikkelen.

Lees meer

We sluiten op die manier aan bij de belevingswereld van de kinderen naast werken uit het boek. Verder zijn er goede hulpmiddelen via software zoals Gynzy en Dr.Digi te vinden om ons klasmanagement makkelijker te maken. Denk aan klokken, flitskaarten, tafelsommen etc.

Toetsing en afsluiting

Processen

Aanbod, zicht op ontwikkeling en didactisch handelen

Niet alleen de leerkracht moet boeiend, opbrengstgericht en passend omgaan met zijn/haar lessen, ook de omgeving moet een uitdagende plek zijn waarin geleerd wordt.

Lees meer

Schoolklimaat

Veiligheid en pedagogisch klimaat

Passend onderwijs betekent letterlijk het onderwijs passend maken voor al onze leerlingen. Het streven is dat alle kinderen, ook uw kind, zich optimaal kan ontwikkelen.

Lees meer

Resultaten

Vordering systematisch volgen

Wij proberen planmatig te werken aan het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen.

Lees meer

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429