Opbrengstgericht

Wij proberen planmatig te werken aan het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. En het werkt!  Scholen die systematisch hun toetsgegevens analyseren en gebruiken hebben betere resultaten, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie.

Leerlingvolgsysteem

Op BS Steltloper werken met het LeerlingontwikkelingVolgSysteem van CITO. Twee keer per jaar nemen we landelijk genormeerde toetsen af bij alle kinderen om ze te vergelijken met leeftijdsgenootjes en om hun ontwikkeling te volgen.

Lees meer

Daarnaast gebruiken wij deze toetsen om ons totale onderwijsaanbod te evalueren en kritisch te reflecteren op onze manier van onderwijs geven. Soms is bijsturing van een methode, kinderen of ons onderwijs nodig. Dit doen we in gezamenlijkheid op studiedagen na de toetsronde. We bekijken de resultaten op schoolniveau, op groepsniveau en op kindniveau als dat nodig is. Daarna plannen we interventies of een gesprek met ouders om toetsen te bespreken.

Let op: vanaf schooljaar 2014-2015 heeft CITO haar normen bijgesteld. Dit kan een verschil opleveren tussen de vorige resultaten en de resultaten van de toetsrondes vanaf januari 2015. Lees hierover meer op de site van CITO.

Goed onderwijs

Voor ons betekent goed onderwijs onderwijs door competente leraren die effectief instructie geven, hun onderwijsdoelen, inhouden en didactiek kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen en continu reflecteren op het effect van hun lessen.

Processen

Aanbod, zicht op ontwikkeling en didactisch handelen

Niet alleen de leerkracht moet boeiend, opbrengstgericht en passend omgaan met zijn/haar lessen, ook de omgeving moet een uitdagende plek zijn waarin geleerd wordt.

Lees meer

Schoolklimaat

Veiligheid en pedagogisch klimaat

Passend onderwijs betekent letterlijk het onderwijs passend maken voor al onze leerlingen. Het streven is dat alle kinderen, ook uw kind, zich optimaal kan ontwikkelen.

Lees meer

Resultaten

Vordering systematisch volgen

Wij proberen planmatig te werken aan het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen.

Lees meer

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429