Beloften en ambities

Ons beloften en ambities hebben we overzichtelijk uit laten werken op onderstaande poster! Elk jaar van het schoolplan komt er een nieuwe planposter uit. Inmiddels zijn we bij de derde poster aanbeland. In Downloads hierboven treft u alle Planposters aan en ons schoolplan 2016-2020.

Onze beloften

Basis

Wij zorgen voor samenwerking en dialoog binnen onze visie.

Kind

Wij zorgen voor trotse en gemotiveerde leerlingen.

Ouder

Wij zorgen voor een stevige bodem tussen kind, ouders en de school.

Leerkracht

Wij zorgen voor een vaste basis van hoge kwaliteit.

Onze ambities

Er vindt regelmatig professionele dialoog plaats tussen personeel en externen

Kwaliteiten van leerkrachten zijn in beeld en worden ontwikkeld

Op BS Steltloper werkt trots, vakbekwaam en gemotiveerd personeel*

Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet*

Wij zorgen voor organisatievormen waar kinderen leren van en met elkaar

Er wordt passend onderwijs geboden om het beste uit het kind te halen*

Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten en meervoudige intelligenties*

Ouders en school werken samen om het beste uit het kind te halen

Ouders en school spreken verwachtingen naar elkaar uit

Ouders kunnen hun talenten inzetten bij activiteiten van de school*

Er is sprake van een heldere en respectvolle communicatie tussen ouders en school*

Wij staan open voor ontwikkelingsgerichte feedback

De leerkracht evalueert en reflecteert op het effect van zijn professioneel handelen en ontwikkelt zich verder

De leerkracht heeft zicht op groepsdynamische processen

Basis

Wij zorgen voor samenwerking en dialoog binnen onze visie.

Onze ambitie

Er vindt regelmatig professionele dialoog plaats tussen personeel en externen

Kwaliteiten van leerkrachten zijn in beeld en worden ontwikkeld

Op BS Steltloper werkt trots, vakbekwaam en gemotiveerd personeel*

Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet*

Kind

Wij zorgen voor trotse en gemotiveerde leerlingen.

Onze ambitie

Wij zorgen voor organisatievormen waar kinderen leren van en met elkaar

Er wordt passend onderwijs geboden om het beste uit het kind te halen*

Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten en meervoudige intelligenties*

Ouder

Wij zorgen voor een stevige bodem tussen kind, ouders en de school.

Onze ambitie

Ouders en school werken samen om het beste uit het kind te halen

Ouders en school spreken verwachtingen naar elkaar uit

Ouders kunnen hun talenten inzetten bij activiteiten van de school*

Er is sprake van een heldere en respectvolle communicatie tussen ouders en school*

Leerkracht

Wij zorgen voor een vaste basis van hoge kwaliteit.

Onze ambitie

Wij staan open voor ontwikkelingsgerichte feedback

De leerkracht evalueert en reflecteert op het effect van zijn professioneel handelen en ontwikkelt zich verder

De leerkracht heeft zicht op groepsdynamische processen

* Ook zichtbaar in strategisch beleid Movare

Professionele afspraken

Zorgen voor goede lessen

Ervaringen en kennis delen

Successen samen vieren

Ingezette acties reflecteren

Feedback geven en ontvangen

Ordelijke leeromgeving

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429