Verlof

Volgens de geldende wetgeving mogen kinderen vanaf 4 jaar de basisschool bezoeken. Vanaf 5 jaar zijn kinderen volgens de wet leerplichtig en moeten ze naar school. Indien dit niet gebeurt, dient de directie van de school waar het kind ingeschreven staat de leerplichtambtenaar in kennis te stellen van dit verzuim. Er is dan sprake van ‘schoolverzuim’ of zelfs van ‘luxe-verzuim’.

Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor het kind niet in staat is de school te bezoeken:

  • het kind is ziek
  • de vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of geloofsovertuiging
  • de bijzondere aard van het beroep van een van de ouders waardoor het onmogelijk is om tijdens de reguliere schoolvakantie de eigen vakantie te organiseren.
  • ‘gewichtige’ omstandigheden, zoals huwelijksvieringen, uitvaart en jubilea.
  • het kind is geschorst van school

Algemeen geldt dat de directie van een school maximaal 10 dagen verlof mag geven. Dit verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden met een formulier dat op school te krijgen is. De leerplichtambtenaar is belast met alle zaken aangaande verlof en absentie van leerlingen. De leerplichtambtenaar van onze regio is werkzaam voor Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad-Limburg.

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429