Schoolverzuim (geoorloofd en ongeoorloofd)

Ziek Als uw kind ziek is, moet u dit telefonisch vóór 08.30 uur melden. Om 8.45 u wordt geïnventariseerd of iedere leerling aanwezig is. Blijkt dat uw kind afwezig is zonder ons te informeren, dan zal een medewerker van school contact met u opnemen en vragen naar de reden van afwezigheid. Niet tijdig afmelden van uw kind valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.

Laat Als uw kind te laat komt, mist het verplichte onderwijstijd. Te laat komen is in alle gevallen ongeoorloofd, ook als we geïnformeerd zijn dat uw kind later komt. Bij binnenkomst meldt uw kind zich bij de balie en hier krijgt het een te laat briefje. Vanwege de rust en veiligheid van alle leerkrachten en anderen leerlingen is het niet geoorloofd na 08.30 of 13.00 met uw kind mee te lopen naar de klas. De conciërge of een andere medewerker zal uw kind naar zijn/haar klas begeleiden. We willen het onderwijsproces zo weinig mogelijk verstoren.

Medisch bezoek Als uw kind afwezig is door een medisch bezoek zoals tandarts, ziekenhuis, logopedie etc is het belangrijk om de leerkracht of conciërge vooraf te informeren. Een medisch bezoek is altijd gepland en vooraf bekend, dus ook in dat geval moet u ons vooraf informeren. Niet vooraf informeren valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.

Religieuze verplichting Als uw kind afwezig is vanwege een religieuze verplichting, zoals een doopsel, communie, Suikerfeest of Offerfeest, is het belangrijk om de leerkracht of conciërge vooraf te informeren. Een religieuze verplichting is altijd vooraf bekend, dus ook in dit geval moet u ons vooraf informeren. Niet vooraf informeren valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.

Huwelijk of uitvaart familie Als uw kind afwezig is vanwege het bijwonen van een huwelijk of uitvaart, is het belangrijk om de directie vooraf om toestemming te vragen. Niet vooraf toestemming vragen, valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.

Luxe verzuim Als uw kind afwezig is vanwege luxe verzuim (extra vrije dag(en) vanwege specifieke omstandigheden), is het belangrijk om de directie vooraf om toestemming te vragen. Niet vooraf toestemming vragen, valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.

Op het moment dat het ongeoorloofd schoolverzuim van uw kind 9 uren (= 3 dagdelen of 1,5 dag) in één maand overschrijden, nemen wij contact met u op om afspraken te maken. Mocht uw kind 16 uren of meer (= 6 dagdelen of 3 hele dagen) in één maand ongeoorloofd afwezig zijn, doen wij via ons leerlingadministratiesysteem een verzuimmelding bij DUO. DUO zal vervolgens de gemeentelijke leerplichtambtenaar informeren.

Telefoon

045-5452429

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429