Ziekmelding

Als uw kind ziek is, moet u dit persoonlijk voor 08.30 uur telefonisch melden. Om 8.45 u wordt geïnventariseerd of iedere leerling aanwezig is. Blijkt dat uw kind afwezig is zonder afmelding, dan zal een medewerker van school contact met u opnemen en vragen naar de reden van afwezigheid. Niet afmelden van uw kind valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.

Telefoon

045-5452429

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429