BS Steltloper samen leren voor het levenBrede School Steltloper

Basisschool Steltloper is een Rooms-Katholieke reguliere basisschool gelegen in Kerkrade, in de wijk Chevremont. De school is ontstaan na een fusie van 2 basisscholen in augustus 2012 en dus een relatief jonge school! Wij proberen op een boeiende manier les te geven met allerlei werkvormen die uiteindelijk kunnen leiden tot hogere opbrengsten. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en zien kinderen als full-partner in het leerproces. We proberen kinderen de kerndoelen bij te brengen die landelijk bepaald zijn, maar daarnaast vinden wij het ook belangrijk kinderen denkgewoonten te leren zoals luisteren met begrip, creativiteit en nieuwsgierigheid. Onze missie is 'samen leren voor het leven!'

Onze leerlingpopulatie kenmerkt zich door een rijke, diverse leerlingpopulatie wat betreft culturele achtergrond, religie, scholing van ouders. Op onze school leert uw kind dat iedereen verschillend is en leert hierin tolerant en respectvol te zijn. Basisschool Steltloper is een eerlijke afspiegeling van de samenleving en dat is volgens ons de kracht die wij kinderen aan het eind van hun schoolloopbaan meegeven!