Schoolvakanties

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de Initiatiefgroep Vakantieregeling 2020-2021 en vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen positief advies van de GMR.

Herfstvakantie24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie26 december 2022 t/m 8 januari 2023
Carnavalsvakantie20 februari t/m 24 februari
Pasen10 april 2023
Meivakantie24 april 2023  t/m 5 mei 2023
Koningsdag27 april 2023
Bevrijdingsdag5 mei 2023
Hemelvaart18 mei t/m 19 mei
Pinksteren29 mei 2023
Zomervakantie17 juli 2023 t/m 27 augustus 2023
Studie(mid)dag5 oktober 2022
Studie(mid)dag12 december 2022
Studie(mid)dag23 december 2022
Studie(mid)dag18 januari 2023
Studie(mid)dag28 maart 2023
Studie(mid)dag14 juni 2023

Benieuwd naar onze school?

Neem een kijkje op BS Steltloper