Onze waarden en ambities

Onderstaande PBS-poster bevat de drie gedragswaarden van BS Steltloper, met bijbehorende gedragsverwachtingen. We trainen deze gedragsverwachtingen in het begin van het schooljaar en belonen kinderen met muntjes als we zien dat zij goed gedrag tonen. De muntjes kunnen ze in hun klas besteden aan een activiteit die ze van te voren met hun klasgenootjes bepaald hebben. 

Veiligheid

Groot en klein,
samen mogen we er zijn.

Gang
We lopen rustig door de gang.

Toilet
We houden het toilet schoon én droog.

ICT-lokaal
We volgen de aanwijzingen van de juf of meester op.

Steltkuil
We gaan op onze vaste plek zitten.

Speelplaats
We gaan meteen in de rij staan als de bel gaat en we gebruiken het stopteken als het nodig is.

Gymzaal/kleedlokaal
We zijn binnen de afgesproken tijd in de zaal, op de afgesproken plek.

Respect

Elkaar accepteren is goed,
laat zien dat je dat doet.

Gang
We geven anderen de kans om rustig te werken.

Toilet
We laten iedereen op het toilet met rust.

ICT-lokaal
We geven iedereen de kans zinvol te werken.

Steltkuil
Wij luisteren naar elkaar.

Speelplaats
Als iemand “Stop, hou op” zegt doen we dat.

Gymzaal/kleedlokaal
We helpen elkaar en praten op gewone toon.

Verantwoordelijkheid

Zorgen voor alles om je heen is oké,
daar werken we allemaal aan mee.

Gang
We houden de gang netjes.

Toilet
Als we klaar zijn, gaan we direct terug naar de klas.

ICT-lokaal
We handelen volgens de schilderijen.

Steltkuil
Wij zorgen samen voor een fijne viering.

Speelplaats
We waarschuwen meteen de pleinwacht als er iets aan de hand is.

Gymzaal/kleedlokaal
We laten de gymzaal en het kleedlokaal netjes achter

Verantwoordelijkheid

Zorgen voor alles om je heen is oké, daar werken we allemaal aan mee.

 • Gang – We houden de gang netjes.
 • Toilet – Als we klaar zijn, gaan we direct terug naar de klas.
 • ICT-lokaal – We handelen volgens de schilderijen.
 • Steltkuil – Wij zorgen samen voor een fijne viering.
 • Speelplaats – We waarschuwen meteen de pleinwacht als er iets aan de hand is.
 • Gymzaal/kleedlokaal – We laten de gymzaal en het kleedlokaal netjes achter

Ambities

Onze beloften en ambities zijn vormgegeven in onderstaande planposter. In elk jaar van het schoolplan komt er een nieuwe poster uit. Inmiddels zijn we bij de derde poster aanbeland.

Bekijk hier ons schoolplan 2019-2023.

Onze beloften

Basis

We zorgen voor samenwerking en dialoog binnen onze visie.

Kind

We zorgen voor trotse en gemotiveerde leerlingen.

Ouder

We zorgen voor een stevige fundering tussen kind, ouders en de school.

Leerkracht

We zorgen voor een vaste basis van hoge kwaliteit.

Onze ambities

Er vindt regelmatig een professioneel dialoog plaats tussen personeel en externen.

De kwaliteiten van leerkrachten zijn in beeld en worden ontwikkeld.

Op BS Steltloper werkt trots, vakbekwaam en gemotiveerd personeel.*

We bieden regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.*

We zorgen voor organisatievormen waar kinderen leren van én met elkaar.

Er wordt passend onderwijs geboden om het beste uit het kind te halen.*

Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten en meervoudige intelligenties.*

Ouders en school werken samen om het beste uit het kind te halen.

Ouders en school spreken verwachtingen naar elkaar uit.

Ouders kunnen hun talenten inzetten bij activiteiten van de school.*

Er is sprake van een heldere en respectvolle communicatie tussen ouders en school.*

Wij staan open voor ontwikkelingsgerichte feedback.

De leerkracht evalueert en reflecteert op het effect van zijn professioneel handelen en ontwikkelt zich verder.

De leerkracht heeft zicht op groepsdynamische processen.

*Deze ambities zijn ook verwerkt in het strategisch beleid van MOVARE.

Professionele afspraken:

 • We zorgen voor goede lessen.
 • We delen ervaringen en kennis.
 • We vieren samen successen.
 • We reflecteren Ingezette acties.
 • We geven en ontvangen feedback.
 • We hebben een ordelijke leeromgeving.

Aanmelden

Meld je kind aan bij BS Steltloper

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details