Schoolregels

Om alles goed te laten verlopen, kennen we schoolregels voor ouders en leerlingen. Ten aanzien hiervan vragen wij om je begrip en medewerking.

Enkele belangrijke regels voor de ouders:

  • Bel ons vóór schooltijd (8.30 uur) als je kind ziek is. Anders missen we je kind en maken we ons ongerust.
  • Leerlingen van groep 3 t/m 8 komen om 8.20 uur alleen naar binnen. Leerkrachten hebben op deze manier tijd om je kind(eren) welkom te heten. Je bent welkom in de klas na 15.30 uur om dringende zaken te bespreken of een afspraak te maken.
  • Leerlingen van groep 1 en 2 mogen vanaf 8.20 uur door hun ouders tot aan de deur van de groep gebracht worden.
  • In het kader van de veiligheid vragen wij je om kinderwagens op de gang te laten. Om 12.00 uur en om 15.30 uur worden de kinderen naar buiten gebracht onder begeleiding van de leerkracht en kun je op de speelplaats, achter de getekende slang, wachten. Houd er rekening mee om enige afstand te bewaren, zodat alle kinderen hun vader of moeder kunnen zien.
  • Parkeer je auto alleen op de parkeerplaatsen aan de achterkant van de school of verderop in de straat. We proberen de verkeerssituatie zo veilig mogelijk te houden, ook voor jouw kind.
  • In verband met de hygiëne is het niet toegestaan dieren mee te nemen op het schoolplein en in de school. Het kan voorkomen dat ten behoeve van een les een dier meegebracht kan worden.
  • Het is ten strengste verboden om te roken op het schoolplein! Tijdens het buiten spelen kan het niet de bedoeling zijn dat kinderen met sigarettenpeuken spelen.
  • Stoor de leerkracht tijdens het lesgeven de leerkracht niet. Je kunt altijd na 15.30 uur binnenlopen voor een gesprek.
  • Kinderen en ouders die met de fiets naar school komen, mogen niet op de speelplaats fietsen en moeten hun fiets plaatsen in de fietsenstalling. Dit geldt ook voor kinderen met een step.

Vragen of onduidelijkheden? 

Neem contact met ons op!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details