Oudervereniging

Onze school kent een actieve oudervereniging. Het doel van deze oudervereniging is de schakel te zijn tussen de ouders, leerkrachten, directie en kinderen.

Er zijn diverse activiteiten die de oudervereniging tijdens, maar ook na schooltijd organiseren. Enkele van deze activiteiten zijn de smokkeltocht, een disco, de schoolvieringen (Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen) en de Kingertsóg.

Iedere activiteit wordt door een werkgroep georganiseerd. In deze werkgroepen zitten leden van de oudervereniging en leerkrachten. Zij bekijken samen hoe een activiteit georganiseerd wordt. Soms moet er bij de uitvoering van een activiteit een beroep gedaan worden op andere ouders van de school. Gelukkig kunnen we heel vaak op deze extra steun rekenen.

Ouderbijdrage

Om kostendekkend te kunnen werken vraagt de oudervereniging ieder jaar een financiële ouderbijdrage. Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage. Je hoeft deze bijdrage niet betalen, maar natuurlijk komt die financiële steun alle kinderen van de school wel ten goede.

Voor ouders met een minimuminkomen bestaat de mogelijkheid een bijdrage te ontvangen in de kosten van sociaal-culturele activiteiten. We denken hieraan schoolreisje, schoolfoto’s en het overblijven. Je kunt dan terecht bij Stichting Leergeld Parkstad.

De ouderbijdrage voor het oudste kind is €12,50. Voor ieder ander kind betaal je €7,50. Voor kinderen die vanaf 1 januari 2023 instromen wordt een gedeelte van de ouderbijdrage berekend. Voor het eerste kind €5,00 en voor elk volgend kind €2,50.

Wil je als ouder actief betrokken raken bij BS Steltloper? Geef je dan op als bestuurslid tijdens de jaarvergadering of neem contact op met de directeur van de school.

Vragen of onduidelijkheden?

Neem contact met ons op!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details