Over ons

Kinderen

Basisschool Steltloper

Basisschool Steltloper is een basisschool gelegen in Kerkrade, in de wijk Chevremont en maakt onderdeel uit van Brede School Steltloper. BS Steltloper staat voor goed, passend en veilig onderwijs. Dit gebeurt met aandacht voor veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

Op 1 oktober 2021 telde de school 288 leerlingen met een gemiddelde groepsgrootte van 20 leerlingen. We hebben 14 groepen en 1 startklas, waar 4-jarigen gedurende korte tijd intensief geobserveerd worden om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften beter in kaart te brengen. Een medewerker van XONAR is als externe onderwijsondersteuner nauw betrokken bij deze klas.

Voor meer informatie over de school en om onze school te vergelijken met andere scholen verwijzen we naar de website scholenopdekaart.nl.

Basisschool van de Toekomst

Wij doen mee aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst.