Schoolverzuim

Ziek

Als je kind ziek is, moet je dit telefonisch vóór 08.30 uur melden. Om 8.45 uur wordt geïnventariseerd of iedere leerling aanwezig is. Blijkt dat je kind afwezig is zonder ons te informeren, dan zal een medewerker van school contact met je opnemen en vragen naar de reden van afwezigheid. Niet tijdig afmelden van je kind valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.

Laat

Als je kind te laat komt, mist de verplichte onderwijstijd. Te laat komen is in alle gevallen ongeoorloofd, ook als we geïnformeerd zijn dat je kind later komt. Bij binnenkomst meldt je kind zich bij de balie en hier krijgt hij of zij een te laat briefje. Vanwege de rust en veiligheid van alle leerkrachten en anderen leerlingen is het niet geoorloofd na 08.30 of 13.00 uur met je kind mee te lopen naar de klas. De conciërge of een andere medewerker zal je kind naar zijn of haar klas begeleiden. We willen het onderwijsproces zo weinig mogelijk verstoren.

Medisch bezoek

Als je kind afwezig is door een medisch bezoek zoals tandarts, ziekenhuis of logopedie is het belangrijk om de leerkracht of conciërge vooraf te informeren. Een medisch bezoek is altijd gepland en vooraf bekend, dus ook in dat geval moet je ons vooraf informeren. Niet vooraf informeren valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.

Religieuze verplichting

Als je kind afwezig is vanwege een religieuze verplichting, zoals een doopsel, communie, Suikerfeest of Offerfeest, is het belangrijk om de leerkracht of conciërge vooraf te informeren.

Huwelijk of uitvaartfamilie

Als je kind afwezig is vanwege het bijwonen van een huwelijk of uitvaart, is het belangrijk om de directie vooraf om toestemming te vragen. Niet vooraf toestemming vragen, valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.

Luxe verzuim

Als je kind afwezig is vanwege luxe verzuim (extra vrije dag(en) vanwege specifieke omstandigheden), is het belangrijk om de directie vooraf om toestemming te vragen. Niet vooraf toestemming vragen, valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.

Gevolgen ongeoorloofd schoolverzuim

Op het moment dat het ongeoorloofd schoolverzuim van je kind 9 uren (= 3 dagdelen of 1,5 dag) in één maand overschrijden, nemen wij contact met je op om afspraken te maken. Mocht je kind 16 uren of meer (= 6 dagdelen of 3 hele dagen) in één maand ongeoorloofd afwezig zijn, doen wij via ons leerling administratiesysteem een verzuimmelding bij DUO. DUO zal vervolgens de gemeentelijke leerplichtambtenaar informeren.

Vragen of onduidelijkheden?

Neem contact met ons op!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details