Veilig onderwijs

Veilig

Welbevinden en betrokkenheid zijn de graadmeters voor het leren. BS Steltloper besteedt veel aandacht aan deze aspecten die voorwaarden zijn om te komen tot leren. Leerlingen moeten zich veilig voelen.

Volg- en observatiesystemen ZIEN! en KIJK!

Op BS Steltloper werken we met het volgsysteem ZIEN! van ParnasSys. We meten jaarlijks met de leerkrachtvragenlijst en leerlingvragenlijsten hoe het gaat met onze leerlingen. De graadmeters Betrokkenheid en Welbevinden vormen de basis voor verdere analyse van de sociale vaardigheden. Deze meten we twee keer, zodat we de groei van de leerlingen kunnen meten. Eén keer per jaar meten we bij de leerlingen het leer- en leefklimaat met onder andere veiligheidsbeleving en de sociale vaardigheden ruimte nemen en ruimte geven.

In de groepen 1 en 2 werken we intensief met observatiesysteem KIJK! van Bazalt.

Meer informatie vindt u op de websites van ZIEN! en KIJK!.

Pedagogisch klimaat

Onze school heeft als schoolbrede aanpak om het pedagogisch klimaat prettig en aangenaam te houden, Schoolwide Positive Behavior Support (SW-PBS). Een schoolbrede aanpak die gebaseerd is op goed gedrag stimuleren en ongewenst gedrag ontmoedigen.

We handelen volgens een gezamenlijk afgesproken reactieprocedure bij ongewenst gedrag en werken allemaal aan een schoolbreed beloningssysteem. In de VS en Zweden zijn al talloze onderzoeken gedaan naar deze aanpak en er is gebleken dat het effectief is. Ook het Nederlands Jeugd Instituut heeft SW-PBS opgenomen in de lijst ‘effectieve jeugdinterventies’.

Voorkomen is beter dan genezen! Om die reden neemt preventie binnen SW-PBS een belangrijke plaats in. Vanuit gemeenschappelijk gekozen waarden gaat de school aan de slag met het versterken van pro-sociaal gedrag en het voorkomen van probleemgedrag.

Wij hebben een poster met onze drie waarden met bijbehorende gedragsverwachtingen ontwikkeld. We trainen deze gedragsverwachtingen in het begin van het schooljaar en belonen ze met muntjes als we een kind zien dat goed gedrag toont. De muntjes kunnen ze in hun klas besteden aan een activiteit die ze van te voren met hun klasgenootjes bepaald hebben.

Lees er hier meer over!

Op BS Steltloper wordt geweld niet geaccepteerd. Dit leidt direct na overleg met directie tot de procedure ’time out, schorsen of verwijderen’. Uiteraard word je als ouder altijd op de hoogte gebracht van een incident. Wij registreren incidenten in ons administratiesysteem om patronen te ontdekken.

Benieuwd naar onze school?

Neem een kijkje op BS Steltloper

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details