Onze school

Basisschool Steltloper is een Rooms-Katholieke reguliere basisschool gelegen in Kerkrade, in de wijk Chevremont en maakt onderdeel uit van de Brede School Steltloper. BS Steltloper staat voor samen leren voor het leven. Dit gebeurt met aandacht voor veiligheid, respect en verantwoordelijkheid:

Waarden

Wat vinden wij belangrijk?

BS Steltloper staat voor samen leren voor het leven. Dit gebeurt met aandacht voor veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

Meer over onze waarden

Missie

Waar staan wij voor?

Hier staan wij voor, dit is onze opdracht:

  • Geven van kwalitatief goed onderwijs
  • Ontwikkelen van optimale kennis
  • Ontwikkelen van creatieve (denk)vaardigheden
  • Ontwikkelen van sociaal gedrag
  • Ontwikkelen van een positief zelfbeeld
  • Bevorderen duurzaamheid
Visie

Waar gaan we voor?

We gaan uit van verschillen tussen mensen, elk mens is uniek. We leren kinderen omgaan met deze verschillen. Daarnaast werken wij samen met kind en ouders aan groei en spreken wij hoge verwachtingen uit. Wij bieden iedere leerling een vaste basis van vaardigheden en kennis van de wereld aan om in de maatschappij te kunnen functioneren.

PBS

Positive Behavior Support

PBS staat voor Positive Behavior Support. Het is een schoolbrede aanpak waarin we gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag bij kinderen ontmoedigen. We handelen volgens een gezamenlijk afgesproken reactieprocedure bij ongewenst gedrag en werken allemaal aan een schoolbreed beloningssysteem. In de VS en Zweden zijn al talloze onderzoeken gedaan naar deze aanpak en er is gebleken dat het effectief is. Ook het Nederlands Jeugd Instituut heeft PBS opgenomen in de lijst ‘effectieve jeugdinterventies’.

Voorkomen is beter dan genezen! Om die reden neemt preventie binnen PBS een belangrijke plaats in. Vanuit gemeenschappelijk gekozen waarden gaat de school aan de slag met het versterken van prosociaal gedrag en het voorkomen van probleemgedrag.

Wij hebben een PBS-poster met onze drie gedragswaarden met bijbehorende gedragsverwachtingen ontwikkeld. We trainen deze gedragsverwachtingen in het begin van het schooljaar en belonen ze met muntjes als we een kind zien dat goed gedrag toont. De muntjes kunnen ze in hun klas besteden aan een activiteit die ze van te voren met hun klasgenootjes bepaald hebben. 

Klik hier voor de PBS-poster

Brede School

Meer dan een school

Basisschool Steltloper is participant in de Brede School. We werken nauw samen met Kinder Opvang Kerkrade en hebben daardoor in hetzelfde gebouw de mogelijkheid voor BSO. De Brede School maakt het ook mogelijk dat muziekschool Kerkrade in ons gebouw oefent. Daarnaast is er een goede samenwerking met Impuls Maatschappelijk Werk. De Brede School is daarnaast in de wijk een ontmoetingsplek voor kinderen, ouders en de buurt.

Movare

Een school van Movare

Basisschool Steltloper is een school van Movare. Onderwijsstichting MOVARE is het bevoegd gezag van 50 scholen met in totaal 58 locaties in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 46 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal 11.839 leerlingen. MOVARE kent katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. Drie basisscholen bieden Jenaplanonderwijs aan. 

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429