Onze school

Basisschool Steltloper is een goede basisschool gelegen in Kerkrade, in de wijk Chèvremont en maakt onderdeel uit van Brede School Steltloper. BS Steltloper staat voor goed, passend en veilig onderwijs. Dit gebeurt met aandacht voor veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

Op 1 oktober 2021 telde de school 288 leerlingen met een gemiddelde groepsgrootte van 20. We hebben 14 groepen en 1 startklas waar 4-jarigen gedurende korte tijd intensief geobserveerd kunnen worden om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften beter in kaart te brengen. In deze klas is een medewerker van XONAR als externe onderwijsondersteuner betrokken.

Voor meer informatie over de school en om onze school te vergelijken met andere scholen verwijzen we naar de website Scholenopdekaart.nl

Waarden

Wat vinden wij belangrijk?

BS Steltloper staat voor samen leren voor het leven. Dit gebeurt met aandacht voor veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

Meer over onze waarden

Missie

Waar staan wij voor?

Wij staan voor goed, passend en veilig onderwijs.

Visie

Waar gaan we voor?

We gaan uit van verschillen tussen mensen, onze school kenmerkt zich door een brede populatie: achtergrond, herkomst, religie, gezindte, sociale klasse. We leren kinderen omgaan met deze verschillen door onze waarden constant te benoemen: voelt de ander zich veilig, behandel iemand met respect en neem je verantwoordelijkheid. Daarnaast werken wij samen met kind en ouders aan groei en spreken wij hoge verwachtingen uit, passend bij de leerpotentie van het kind. Wij bieden iedere leerling een vaste basis van vaardigheden en kennis van de wereld aan om in de maatschappij te kunnen functioneren.

ParnasSys

ParnasSys 

Wij verzamelen informatie over de kennis en vaardigheden van onze leerlingen in administratie- en volgsysteem ParnasSys. We werken nauw samen met de andere scholen van MOVARE om nog meer en beter gebruik te maken van dit goede systeem. BS Steltloper had vanaf de aanschaf van het programma het systeem op een specifieke, efficiënte wijze ingericht en inmiddels is deze inrichting geïmplementeerd op alle MOVARE-scholen en andere stichtingen.

Brede School

Meer dan een school

Basisschool Steltloper is participant in de Brede School. We werken nauw samen met Kinder Opvang Parkstad en hebben daardoor in hetzelfde gebouw de mogelijkheid voor BSO. De Brede School maakt het ook mogelijk dat muziekschool Kerkrade in ons gebouw oefent. Daarnaast is er een goede samenwerking met Impuls Maatschappelijk Werk. De Brede School kan daarnaast in de wijk een ontmoetingsplek zijn voor kinderen, ouders en de buurt.

MOVARE

Een school van MOVARE

MOVARE bestuurt en verbindt 47 scholen in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld, Sittard- Geleen en Vaals. Dit zijn 43 ‘reguliere‘ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal zo‘n 11.471 leerlingen en 1130 medewerkers.

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429