Aanmelden

Wilt u uw kind inschrijven?

Voor een inschrijving hebben we altijd ruime informatie nodig om uw kind zo goed mogelijk te leren kennen. Gegevens van uw kind, gegevens van de ouders, contactgegevens, allergieën, huisarts enzovoorts. Het is belangrijke informatie en we willen graag tijd voor u maken tijdens de inschrijving. 

Daarom vragen wij u vooraf een afspraak te maken voor een gesprek met dhr. van Erve. Dit kan telefonisch of u kunt zich melden bij de balie. De directeur zal vervolgens een afspraak met u plannen voor een aanmeldingsgesprek. Bij verhuizingen en andere acute situaties staat de directie u natuurlijk op (zeer) korte termijn te woord.

Wettelijke regelingen
Nieuwe leerlingen worden slechts ingeschreven als blijkt, dat het kind op geen andere school is ingeschreven/onderwijs volgt. Een leerling is leerplichtig vanaf de dag dat hij / zij 5 jaar wordt. Het is echter raadzaam om vanaf vier jaar onderwijs te volgen.

Telefoon

045-5452429

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429