Meldcode

Professionals op BS Steltloper hebben de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen.

In het kort houdt dit in:

  • Signalen in kaart brengen.
  • Overleggen met een collega of de aandachtsfunctionaris, eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt Kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Gesprek met ouders en betrokkenen.
  • Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
  • Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis: het advies- en meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Voor meer informatie verwijzen we naar de site over de Meldcode

Voor vragen kunt u terecht bij onze intern begeleiders Charlotte Notten- Wetzels en Natascha de Boer-Janssen.

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429