Opleiden in school

Basisschool Steltloper is een opleidschool van Onderwijsstichting Movare en biedt studenten een goede leerwerkplek. Ongeveer 30 basisscholen van de onderwijsstichting werken samen met het opleidingscentrum De Nieuwste Pabo aan een gezamenlijke opleidingsvisie om de kwaliteit van toekomstig en zittend personeel te stimuleren. Deze gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid moet de kloof tussen theorie en praktijk dichten.

Verwacht wordt dat deze kruisbestuiving uiteindelijk ook de kwaliteit van ons onderwijsproces ten goede komt. Op onze school is gedurende 1 dag in de week een ‘opleider in school’ benoemd. In deze tijd realiseert de ‘opleider in school’ op de eigen basisschool een optimaal leerwerkklimaat. De scholen worden een professionele ontmoetingsplek van ervaring en vernieuwing!

Meer informatie over opleiden in school vindt u op de site van de Nieuwste Pabo. U kunt de Nieuwste Pabo ook volgen op Twitter. 

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429