Oudervereniging

Onze school kent een actieve oudervereniging. Doel van deze oudervereniging is de schakel te zijn tussen de ouders, leerkrachten, directie en kinderen.

Er zijn diverse activiteiten die de oudervereniging, onder maar ook na schooltijd, organiseren. Enkele van deze activiteiten zijn; smokkeltocht, disco, schoolvieringen (Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen), Kingertsóg, etc.
Ieder activiteit wordt door een werkgroep georganiseerd. In een werkgroep zitten leden van de oudervereniging en leerkrachten. Zij bekijken samen hoe een activiteit georganiseerd zal worden. Soms moet er bij de uitvoering van een activiteit een beroep gedaan worden op andere ouders van de school. Gelukkig kunnen we heel vaak op deze extra steun rekenen.

Om kostendekkend te kunnen werken vraagt de oudervereniging ieder jaar een financiële ouderbijdrage. Het gaat hier om een vrijwillige bijdrage. U moet deze bijdrage niet betalen, maar natuurlijk komt die financiële steun alle kinderen van de school wel ten goede.

Voor ouders met een minimuminkomen bestaat de mogelijkheid een bijdrage te ontvangen in de kosten van sociaal- culturele activiteiten. We denken hieraan schoolreisje, foto’s en het overblijven. U kunt dan terecht bij Stichting Leergeld, informatie hierover vindt u op www.leergeldparkstad.nl

De ouderbijdrage voor het oudste kind is €12,50. Voor ieder ander kind betaalt u €7,50. Voor kinderen die vanaf 1 januari 2021 instromen wordt een gedeelte van de ouderbijdrage berekend. Voor het eerste kind €5,00 en voor elk volgend kind €2,50. U kunt de ouderbijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL17RABO 0125 219474 t.n.v. Oudervereniging Rk Basisschool Steltloper o.v.v. voor- achternaam en groep van de leerling.

Wilt u actief betrokken raken bij het schoolgebeuren op de Steltloper? Geef u dan op als bestuurslid tijdens de jaarvergadering of neem contact op met de directeur van de school.

Adres

Directeur van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade

Telefoon

045-5452429

E-mail

info.rkbssteltloper@movare.nl

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429