Overblijven op school

Vanaf dit schooljaar verandert er het één en ander met de betaling van het overblijven. We stoppen met de aankoop van strippenkaarten. Het is de bedoeling, dat u de vergoeding via de bank overboekt. U betaalt dan voor het overblijven per maand.

Indien uw kind op school moet overblijven dan is dat uiteraard mogelijk. U moet hiervoor een vergoeding betalen. Onze voorkeur gaat uit om die vergoeding per bank te betalen. Iedere maand kent een verschillend aantal overblijfdagen. Dus het bedrag per maand verschilt dan ook. Blijft uw kind slechts incidenteel of maar één of twee keer per week over, dan betaalt u steeds één euro per keer. U geeft die euro aan uw kind mee in het lunchtrommeltje. De leerkracht neemt dit geld in en noteert dit dan in de groepslijst. Bij drie of vier keer per week overblijven zijn de volgende keuzes mogelijk:

• U betaalt per maand vooraf. Dit betekent, dat u vóór de eerste van elke maand het bedrag overboekt op onderstaand rekeningnummer van de Rabobank. U ontvangt na betaling een kwitantie. Of…

• U betaalt het overblijven in twee delen: in september voor het eerste deel t/m december. In januari dan het tweede deel tot einde schooljaar. Of…

• U betaalt het hele schooljaar ineens.

U kunt uw betaling overboeken op het rekeningnummer van het overblijven: NL66 RABO 0308310845 t.n.v. Stichting Steltloper inzake overblijven Steltloper o.v.v. naam leerling, groep en welke periode. Per gezin hoeft u alleen voor maximaal de twee oudste kinderen een vergoeding te betalen

Bedragen 2020/2021

September
Gr. 1 en 2: € 11 / Gr. 3 t/m 8: € 15
Oktober
Gr. 1 en 2: € 7 / Gr. 3 t/m 8: € 11
November
Gr. 1 en 2: € 11 / Gr. 3 t/m 8: € 15
December
Gr. 1 en 2: € 6 / Gr. 3 t/m 8: € 9
Januari
Gr. 1 en 2: € 10 / Gr. 3 t/m 8: € 15
Februari
Gr. 1 en 2: € 6 / Gr. 3 t/m 8: € 8
Maart
Gr. 1 en 2: € 12 / Gr. 3 t/m 8: € 16
April
Gr. 1 en 2: € 7 / Gr. 3 t/m 8: € 12
Mei
Gr. 1 en 2: € 5 / Gr. 3 t/m 8: € 7
Juni
Gr. 1 en 2: € 8 / Gr. 3 t/m 8: € 11
Juli
Gr. 1 en 2: € 8 / Gr. 3 t/m 8: € 11
t/m januari
Gr. 1 en 2: € 45 / Gr. 3 t/m 8: € 65
Vanaf februari
Gr. 1 en 2: € 45 / Gr. 3 t/m 8: € 65
Heel jaar
Gr. 1 en 2: € 85 / Gr. 3 t/m 8: € 120

Contant betalen
Hoewel onze voorkeur uitgaat naar digitaal overboeken is het ook mogelijk contant te betalen. U kunt dit doen op de maandag- of dinsdagochtend die vermeld staan in de kalender en wel tussen 08.10 en 08.50 uur.

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429