Schoolregels

Om een en ander goed te laten verlopen, kennen we schoolregels voor ouders en leerlingen. Ten aanzien hiervan vragen wij u om uw begrip en medewerking.

Enkele belangrijke regels voor de ouders:

  • Wilt u ons voor schooltijd bellen (voor 8.30 uur), als uw kind ziek is. Anders missen we uw kind en maken we ons ongerust.
  • Leerlingen van groep 3 t/m 8 komen om 8.20 uur en om 12.50 uur alleen naar binnen. Leerkrachten hebben op deze manier tijd om uw kind(eren) welkom te heten. U bent welkom in de klas na 12.00 uur of na 15.00 uur om dringende zaken te bespreken of een afspraak te maken.
  • Leerlingen van groep 1 en 2 mogen vanaf 8.20 uur door hun ouders tot aan de deur van de groep gebracht worden. Om 8.30 uur en 13.00 uur beginnen de lessen/activiteiten.
  • In het kader van de veiligheid vragen wij u om kinderwagens op de gang te laten. Om 12.00 uur en om 15.00 uur worden de kinderen naar buiten gebracht onder begeleiding van de leerkracht en kunt u op de speelplaats, achter de getekende slang, wachten. Houdt u er rekening mee om enige afstand te bewaren, zodat álle kinderen hun vader of moeder kunnen zien.
  • Parkeer uw auto alleen op de parkeerplaatsen aan de achterkant van de school of verderop in de straat. We proberen de verkeerssituatie zo veilig mogelijk te houden, ook voor uw kind.
  • In verband met de hygiëne is het niet toegestaan dieren mee te nemen op het schoolplein en in de school. Het kan voorkomen dat ten behoeve van een les een dier meegebracht kan worden.
  • Het is ten strengste verboden om te roken op het schoolplein! Tijdens het buiten spelen kan het niet de bedoeling zijn dat kinderen met sigarettenpeuken spelen.
  • Wilt u tijdens het lesgeven de leerkracht niet storen. Tot een afspraak is de leerkracht altijd bereid in de middagpauze en na 15.00 uur.
  • Kinderen en ouders die met de fiets naar school komen, mogen niet op de speelplaats fietsen en moeten hun fiets ‘parkeren’ in de fietsenstalling. Dit geldt ook voor kinderen met een step.

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429