Schoolvakanties

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE -dus ook voor onze school- geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de Initiatiefgroep Vakantieregeling 2016-2017 en vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen positief advies van de GMR.

Herfstvakantie
maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober 2016

Kerstvakantie
maandag 26 december 2016 tot en met vrijdag 6 januari 2017

Carnavalsvakantie
maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2017

Pasen
maandag 17 april 2017

Meivakantie
maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei 2017

Hemelvaart
donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017

Pinksteren
maandag 5 juni 2017

Zomervakantie
maandag 17 juli tot en met vrijdag 25 september 2017

Extra vrije dagen c.q. dagdelen i.v.m. studie(mid)dagen
woensdag 19 oktober 2016 (Studiedag)
dinsdag 6 december 2016 (Studiedag)
vrijdag 23 december 2016
vrijdag 24 februari 2017
vrijdag 14 april 2017 (Studiedag)
vrijdag 23 juni 2017 (Studiedag)
vrijdag 14 juli 2017 (Studiedag)

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429