Schoolvakanties

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE -dus ook voor onze school- geldt de vakantieregeling Zuid- en MiddenLimburg, zoals deze is opgesteld door de Initiatiefgroep Vakantieregeling 2020-2021 en vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen positief advies van de GMR

Herfstvakantie maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021

Carnavalsvakantie maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 2021

Pasen maandag 5 april 2021

Koningsdag dinsdag 27 april 2021

Meivakantie maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei 2021

Hemelvaart donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 (valt in meivakantie)

Pinksteren maandag 24 mei 2021

Zomervakantie maandag 26 juli tot en met vrijdag 3 september 2021

Extra vrije dagen c.q. dagdelen i.v.m. studie(mid)dagen

Donderdag 1 oktober 2020

Vrijdag 5 februari 2021 (verplaatst)

Vrijdag 12 februari 2021 (verplaatst)

Maandag 26 april 2021

Dinsdag 27 april 2021

Woensdag 23 juni 2021

Vrijdag 23 juli 2021

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429