Schoolvakanties

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE -dus ook voor onze school- geldt de vakantieregeling Zuid- en MiddenLimburg, zoals deze is opgesteld door de Initiatiefgroep Vakantieregeling 2018-2019 en vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen positief advies van de GMR

Herfstvakantie maandag 15 oktober tot en met vrijdag 20 oktober 2018

Kerstvakantie maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019

Carnavalsvakantie maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart 2019

 

Pasen maandag 22 april 2019 (valt in meivakantie)

Meivakantie maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren maandag 10 juni 2019

Zomervakantie maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019

Extra vrije dagen c.q. dagdelen i.v.m. studie(mid)dagen

Dinsdag 11 september 2018

Vrijdag 15 februari 2019

Vrijdag 1 maart 2019

Vrijdag 19 april 2019

Vrijdag 14 juni  2019

Vrijdag 5 juli 201

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429