Schoolvakanties

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE -dus ook voor onze school- geldt de vakantieregeling Zuid- en MiddenLimburg, zoals deze is opgesteld door de Initiatiefgroep Vakantieregeling 2019-2020 en vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen positief advies van de GMR

Herfstvakantie maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober 2019

Kerstvakantie maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020

Carnavalsvakantie maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari 2020

Pasen maandag 13 april 2020

Meivakantie maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei 2020

Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020 (let op: maandag 4 mei is i.v.m. studiedag ook vrij!)

Hemelvaart donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren maandag 1 juni 2020

Zomervakantie maandag 13 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2020

Extra vrije dagen c.q. dagdelen i.v.m. studie(mid)dagen

Woensdag 5 februari 2020

Vrijdag 21 februari 2020

Vrijdag 10 april 2020 (alleen de middag)

Maandag 4 mei 2020 (let op: 5 mei is ook vrij i.v.m. bevrijdingsdag)

Vrijdag 10 juni  2020

Vrijdag 10 juli 2020

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429