Onze waarden

Veiligheid

Groot en klein, samen mogen we er zijn.

Gang

We lopen rustig door de gang

Toilet

We houden het toilet schoon en droog

ICT-lokaal

We volgen de aanwijzingen van de juf of meester op

Steltkuil

Wij gaan op onze vaste plek zitten

Speelplaats

We gaan meteen in de rij staan als de bel gaat en we gebruiken het stop-teken als het nodig is

Gymzaal / kleedlokaal

Wij zijn binnen de afgesproken tijd in de zaal, op de afgesproken plek

Respect

Elkaar accepteren  is goed, laat zien dat je dat doet.

Gang

We geven anderen de kans om rustig te werken

Toilet

We laten iedereen op het toilet met rust

ICT-lokaal

We geven iedereen de kans zinvol te werken

Steltkuil

Wij luisteren naar elkaar

Speelplaats

Als iemand “Stop houd op” zegt doen we dat

Gymzaal / kleedlokaal

We helpen elkaar en praten op gewone toon

Verantwoordelijkheid

Zorgen voor alles om je heen is oké, daar werken  we allemaal aan mee.

Gang

We houden de gang netjes

Toilet

Als we klaar zijn, gaan we direct terug naar de klas

ICT-lokaal

We handelen volgens de schilderijen

Steltkuil

Wij zorgen samen voor een fijne viering

Speelplaats

We waarschuwen meteen de pleinwacht als er iets aan de hand is

Gymzaal / kleedlokaal

We laten de gymzaal en het kleedlokaal netjes achter

Bovenstaande PBS-poster bevat onze drie gedragswaarden met bijbehorende gedragsverwachtingen. We trainen deze gedragsverwachtingen in het begin van het schooljaar en belonen ze met muntjes als we een kind zien dat goed gedrag toont. De muntjes kunnen ze in hun klas besteden aan een activiteit die ze van te voren met hun klasgenootjes bepaald hebben. 

We hebben de icoontjes speciaal laten maken voor onze school om de waarden duidelijk te maken voor de kinderen. Het parapluutje staat voor veiligheid, zorgen voor elkaar, elkaar beschermen. Het hartje staat voor liefde natuurlijk, maar ook voor empathie en luisteren naar elkaar, rekening houdend met elkaars verschillen. Het blaadje staat voor duurzaamheid, bewust gedrag, groei, omgeving, verantwoordelijkheid.

Dir. van der Muhlenlaan 30
6463 VZ Kerkrade
045-5452429